ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

             การกำหนดรูปแบบและการจัดตำแหน่งข้อความ เป็นการกำหนดเนื้อหาเอกสารภาษา HTML เบื้องต้น โดยการกำหนดรูปแบบเอกสารแบบคงที่  (preformatted) ใช้แท็ก <pre> การแสดงผลจะปรากฏบนหน้าเว็บเพจเหมือนกับที่เราได้ทำการกำหนดไว้ในการเขียนคำสั่งใน Notepad ทุกประการ  และการกำหนดตำแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลางเป็นแท็กเบื้องต้นใช้งานง่าย 

 

arrow2 การกำหนดรูปแบบเอกสารภาษา HTML

             หากต้องการให้ข้อมูลเหมือนต้นแบบเอกสารเพื่อลดการใช้แท็ก  <p>  และ  <br>  เป็นจำนวนมาก  ๆ  สามารถใช้แท็ก  <pre>  ในการกำหนดรูปแบบเอกสารแบบคงที่  (preformatted)

 

รูปแบบการใช้งาน

<pre> ข้อความหรือประโยค </pre>

 ตัวอย่าง

<pre>
HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1991 <br>
โดย Tim Berners Lee ใช้จัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต
</pre>

pre

               การกำหนดข้อความตามรูปแบบที่กำหนดนั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดแท็กใด ๆ  เลยในคำสั่ง  HTML  บราวเซอร์จะแสดงผลตามสิ่งที่ผู้เขียนกำหนดให้โดยจะเห็นได้จากการที่เราใส่แท็ก  <br>  เข้าไปจะเป็นผลทำให้บราวเซอร์ขึ้นบรรทัดใหม่  2  ครั้ง  เมื่อนำแท็ก  <br>  ออกจะทำให้บรรทัดชิดติดกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้แท็กใดเพิ่มเติม  ดังภาพข้างล่าง

pre 2

arrow2 การจัดตำแหน่งข้อความในภาษา HTML

                เป็นอีกแท็กหนึ่งในการจัดตำแหน่งในหน้าเว็บเพจ​​​​ทั้งข้อความ​รูปภาพ  ตารางและอื่น  ๆ  ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงการจัดกึ่งกลางข้อความเท่านั้น

 

รูปแบบการใช้งาน

<center> ข้อความหรือประโยค </center>

ตัวอย่าง

<center>
HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1991<br>
โดย Tim Berners Lee ใช้จัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต
</center>

 center