ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

        การกำหนดหัวเรื่องสามารถเป็นการลดการใช้คำสั่งในการกำหนดข้อความให้เป็นมีขนาดใหญ่และหนาตามลำดับเพื่อสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสามารถใช้แท็ก <hn> ในการกำหนดหัวเรื่องได้ 

  

arrow2 การกำหนดหัวเรื่องในเอกสารภาษา HTML

 

         การกำหนดข้อความให้เป็นหัวเรื่อง  n  หมายถึง  การกำหนดค่าให้กับหัวเรื่องมี  6  ระดับด้วยกัน  เพื่อเป็นการแยกความสำคัญของหัวเรื่องตามขนาดที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งค่าที่กำหนดมีตั้งแต่  1 - 6  การกำหนดหัวเรื่องควรเลือกใช้หัวเรื่องในขนาดที่เหมาะสม​ไม่ควรเลือกใช้ขนาดหัวเรื่องหลายขนาดเพราะจะทำให้ข้อมูลไม่น่าสนใจ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​อาจเกิดความสับสนในเนื้อหาที่นำเสนอบนหน้าเว็บเพจ

 

รูปแบบการใช้งาน

<hn> ข้อความที่กำหนดเป็นหัวเรื่อง </hn>

 ตัวอย่าง

 <h1>การกำหนดหัวเรื่องในภาษา HTML ขนาดเท่ากับ1</h1>
<h2>การกำหนดหัวเรื่องในภาษา HTML ขนาดเท่ากับ2</h2>
<h3>การกำหนดหัวเรื่องในภาษา HTML ขนาดเท่ากับ3</h3>
<h4>การกำหนดหัวเรื่องในภาษา HTML ขนาดเท่ากับ4</h4>
<h5>การกำหนดหัวเรื่องในภาษา HTML ขนาดเท่ากับ5</h5>
<h6>การกำหนดหัวเรื่องในภาษา HTML ขนาดเท่ากับ6</h6>

 hn