ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

               การทำความเข้าในเกี่ยวกับการกำหนดสีในการสร้างเว็บเพจ  เพื่อใช้ในการกำหนดสีพื้นและสีของตัวอักษร ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความด้วยการกำหนดตัวอักษรวิ่งช่วยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญบนเว็บเพจเป็นการประยุกต์การจัดการข้อความ ทำให้เว็บสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

arrow2 สีกับการสร้างเอกสารภาษา HTML

               การทำความเข้าในเกี่ยวกับการกำหนดสีในการสร้างเว็บเพจ  เพื่อใช้ในการกำหนดสีพื้นและสีของตัวอักษร ทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความด้วยการกำหนดตัวอักษรวิ่งช่วยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญบนเว็บเพจเป็นการประยุกต์การจัดการข้อความ ทำให้เว็บสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

  1. สีกับการสร้างเว็บเพจ

               สีที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจนั้นได้มาจากการผสมค่าสีของ​​​​​​​​​​​​​​  RGB ​​​​​​​​​​​​ ประกอบไปด้วยสีแดง ​​​​ (Red) ​​​​ สีเขียว  ​​​​(Green)  ​​​​และสีน้ำเงิน​​  (Blue)​​​​  ซึ่งค่าสีโหมด ​​​ RGB  เป็นเลขฐานสิบหก แบ่งเป็น  3  หลัก  คือ สีแดง  ค่าสีเลขฐานสิบหก  เท่ากับ  FF0000  โดยแบ่งเป็นสีแดงมีค่าเท่ากับ  ​​​​​​FF​​​​​​  สีเขียวมีค่าเท่ากับ​​​​​ 00​​​​​ สีน้ำเงินมีค่าเท่ากับ ​​​​​​​ 00  กล่าวคือเลขฐาน​​​​​​​​​สิบหก ​​​​​​​​​​​ จะมีค่าตัวเลขและตัวอักษรทั้งหมด ​​​​​​ 16 ​​​​​​​​​​ ตัวประกอบด้วยตัวเลข ​​​​​​ 0-9  ​​​​และตัวอักษร​​​​​​   A-F ​​​​​​ ดังนั้น  ​​​​​​FF​​​​  เท่ากับการแสดงค่าสูงสุดของเลขฐาน​​​​​สิบหก  เพื่อเป็นการเปิดค่าสีแดง  และปิดค่าสีเขียวกับสีน้ำเงินด้วยการกำหนดค่าสีให้มีค่าเท่ากับ  00 

               การกำหนดสีนั้นสามารถกำหนดชื่อสีมาตรฐานได้อีกวิธีหนึ่งแต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากแต่ละระบบปฏิบัติการนั้นจะมีการแสดงค่าสีตามชื่อมาตรฐานที่ไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้ชื่อสีในการสร้างเว็บไซต์  นิยมใช้เลขฐานสิบหก  มากกว่าเพราะมีความเที่ยงตรง​​​​​​​​​​เป็นมาตรฐานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของระบบปฏิบัติการ และการแสดงผล

 

arrow3 การหาค่าสีแบบเลขฐานสิบหก arrow3

 

               การหาค่าสีเลขฐานสิบหก  สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมช่วยในการบอกค่าสี  ดังนี้

               1.1  โปรแกรมวาดภาพ  Paint  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
                      เลือกเมนู   Colors>Edit Colors...  จะปรากฏหน้าจอเลือกสี  (Edit Colors)

paint

               1.2  โปรแกรม  Calculator  เลือกเมนู  View>Scientific

calculator

       arrow3  ข้อควรระวัง

                 1.  ค่าสีต้องเรียงตามลำดับ  RGB  เสมอ  หากเราใช้ค่าสีสลับ  เช่น  d6, 70, ab  กับ  6d, 07, ab  จะถือว่าเป็นคนละสี
                 2.  ค่าสีต้องมีครบ  6  หลักเสมอหรือค่าสีละสองหลัก  เช่น  00, b0, 07  ไม่ใช่  0, b, 7  แบบหลังจะได้สีไม่ตรงความต้องการ  
                 3.  การกำหนดค่าสีบนเว็บเพจ  ต้องมีเครื่องหมาย  #  นำหน้าค่าสี  เช่น  #0000ff  จะแสดงค่าสีน้ำเงิน

2. การกำหนดสีพื้นและสีข้อความ

               สามารถกำหนดสีให้กับสีพื้นด้วยแอตทริบิวต์  bgcolor  และสีข้อความทั้งหน้าเว็บเพจด้วยแอตทริบิวต์  text  กำหนดภายในแท็ก  <body>  การกำหนดค่าสีสามารถกำหนดได้  2  รูปแบบดังเช่นการกำหนดค่าสีในภาษา  HTML  เป็นการกำหนดค่าสี  RGB  และการกำหนดโดยใช้ชื่อสีมาตรฐาน 

 

รูปแบบการใช้งาน

 <body bgcolor=“ชื่อสี/#รหัสสี” text=“ชื่อสี/#รหัสสี” >
ข้อความ
</body>

ตัวอย่าง

 <body bgcolor="#0000ff” text= “white”>
HTML กำเนิดเมื่อปี ค.ศ.1991 โดย Tim Berners Lee
ใช้ภาษาในการออกแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต
</body>

      bgcolor