ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

               การกำหนดตัวอักษรวิ่ง เป็นการกำหนดให้ตัวอักษรสามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการโดยการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ เพื่อให้ตัวอักษรวิ่งหรือเคลื่อนไหวไปตามต้องการมีด้วยกันหลายแบบ เช่น การกำหนดให้วิ่งหายไปจากขอบ การกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ และการกำหนดคุณลักษณะปรับแต่งตัวอักษรวิ่งอื่น

 

arrow2 การกำหนดตัวอักษรวิ่งในภาษา HTML

               สามารถกำหนดตัวอักษรให้มีการเคลื่อนไหวในบนหน้าเว็บเพจได้เพื่อให้หน้าเว็บเพจมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสามารถประยุกต์ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ​ ๆ ได้อีกด้วย
 

arrow3 การกำหนดลักษณะของตัวอักษรวิ่ง arrow3

คุณลักษณะ ความหมาย
behavior

กำหนดรูปแบบการวิ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้
scroll วิ่งหายไปจากขอบ และปรากฏที่ขอบอีกด้าน ทำซ้ำเรื่อย ๆ
slide วิ่งแล้วหยุดที่ขอบ
alternate วิ่งกระทบขอบแล้วเด้งไปอีกทาง กลับไปกลับมา

direction กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่  left, right, up  และ down
width กำหนดความกว้างของกรอบ  marquee
height กำหนดความสูงของกรอบ  marquee
hspace กำหนดระยะห่างของข้อความที่เคลื่อนไหว และกรอบทางด้านซ้ายและขวา
vspace กำหนดระยะห่างของข้อความที่เคลื่อนไหว และกรอบในแนวบนและล่าง
loop กำหนดจำนวนรอบการวิ่ง
scrollamount= n กำหนดระยะในการขยับข้อความ (ยิ่งมาก ข้อความจะขยับไปไกลในแต่ละครั้ง)
scrolldelay= n กำหนดเวลารอเป็นหน่วย milliseconds (ยิ่งมาก ข้อความใช้เวลาหยุดรอนานกว่าจะขยับแต่ละครั้ง)

รูปแบบการใช้งาน

<marquee> ข้อความ </marquee>

ตัวอย่าง

 <marquee> ข้อความวิ่งค่าเริ่มต้น </marquee>
<marquee behavior= “alternate”
width= “80%” bgcolor= “#FF00FF” direction= “right”>
ตัวอักษรวิ่งสำหรับประชาสัมพันธ์
</marquee>

      marquee