ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

            รายการแบบเมนู  (Menu List) และรายการแบบไดเรกทอรี  (Directory List)  เป็นรายการที่ไม่ต้องการลำดับข้อมูลและทั้งสองจะมีการกำหนดและการแสดงผลรายการเหมือนกับรายการแบบไม่มีลำดับ (Unordered List)    

  

arrow2 การสร้างรายการแบบเมนูในเอกสารภาษา HTML

            รายการแบบเมนู  (Menu List)  ซึ่งมีลักษณ์เหมือนกับการกำหนดรายการแบบไม่มีลำดับ  (Unordered List)             

รูปแบบการใช้งาน

 <menu>
<li>รายการข้อมูลที่ 1</li>
<li>รายการข้อมูลที่ 2</li>
</menu>

  ตัวอย่าง

 <menu>
<h4>รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 3 </h4>
<u>กำหนดรายการแบบ <b>Menu</b></u>
<li>โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ตัว</li>
<li>เก้าอี้พลาสติกจำนวน 50 ตัว</li>
</menu>

      list menu

arrow2 การสร้างรายการแบบไดเรกทอรีในเอกสารภาษา HTML

            รายการแบบไดเรกทอรี  (Directory List)  มีลักษณะคล้ายกันระหว่างการกำหนดรายการแบบไม่มีลำดับ  (Unordered List)  อีกรูปแบบหนึ่ง  โดยจะแสดงผลเป็นลักษณะวงกลมทึบที่เป็นค่าเริ่มต้นของรายการแบบไม่มีลำดับ

รูปแบบการใช้งาน

 <dir>
<li>รายการข้อมูลที่ 1</li>
<li>รายการข้อมูลที่ 2</li>
</dir>

ตัวอย่าง

 <dir>
<h4>รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3</h4>
<u>กำหนดรายการแบบ <b>Directory</b></u>
<li>โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ตัว</li>
<li>เก้าอี้พลาสติกจำนวน 50 ตัว</li>
<li>คอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด</li>
</dir>

      list dir