ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

                  รายการแบบจำกัดความ  ​​​​​​​​​​(Definition ​​​​​​​​​​​List)  ​​​​​​​​เป็นรายการที่สามารถประยุกต์ใช้กับการกำหนดรูปแบบในบรรณานุกรมและพจนานุกรมที่มีการจัดลำดับข้อมูลมีการเยื้องของข้อมูลชัดเจนคงที่ 

 

arrow2 การสร้างรายการแบบจำกัดความในเอกสารภาษา HTML

                   รายการแบบจำกัดความ  ​​​​​​​​​​(Definition ​​​​​​​​​​​List)  ​​​​​​​​สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดรูปแบบในบรรณานุกรม  และพจนานุกรมที่มีการจัดลำดับข้อมูลมีการเยื้องของข้อมูลชัดเจนคงที่  โดยใช้แท็กในการกำหนดดังต่อไปนี้

 

รูปแบบการใช้งาน

 <dl>
<dt>ข้อมูลมีลักษณะปกติ
<dd>ข้อมูลเยื้องย่อหน้า ทำหน้าที่เหมือนการกำหนด
แท็บที่แป้นพิมพ์
</dl>

ตัวอย่าง

 <dl><h4>คำศัพท์ประจำบทเรียน</h4>
<dt>list<dd>รายการ
<dt>bullet<dd>เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อ
<dt>odered list<dd>รายการแบบมีลำดับ
<dt>unodered list
<dd>รายการแบบไม่มีลำดับ
</dl>

      list dl