ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

               เว็บสวยด้วยตารางเบื้องต้นเริ่มจากการสร้างตารางพื้นฐานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักของตารางเบื้องต้น  ซึ่งประกอบไปด้วย  แถว  สดมภ์  การกำหนดหัวตารางและการกำหนดขนาดเส้นตาราง  เป็นการใส่หัวสดมภ์หรือหัวแถว  เพื่ออธิบายความหมายของข้อมูลภายในสดมภ์หรือหัวแถว การกำหนดข้อความกำกับตาราง  เป็นการกำหนดชื่อของตารางสามารถกำหนดตำแหน่งการวางข้อความกำกับตาราง  การกำหนดความหนาของเส้นและความห่างของช่องเซลล์ เป็นการกำหนดขอบของตารางและความห่างของช่องเซลล์สามารถประยุกต์ใช้ในการวางวัตถุต่าง ๆ บนเว็บเพจ  การกำหนดช่องว่างข้อมูลในเซลล์กับกรอบเซลล์  เป็นการผสานสดมภ์ในแนวนอนโดยการระบุจำนวนที่ต้องการผสาน

             การประยุกต์ใช้ตารางสามารถทำได้ด้วยการกำหนดค่าความกว้างและความสูงของตารางได้ตามต้องการ  การรวมช่องเซลล์เข้าด้วยกันรวมถึงแถวและสดมภ์  การกำหนดสีในช่องเซลล์ เพื่อช่วยให้ตารางดูน่าสนใจและเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น  มีการแบ่งแยกสีตามความสำคัญของข้อมูลในตาราง การแต่งสีให้กับกรอบของตารางเพื่อทำให้ดูสะดุดตามากยิ่งขึ้น  นอกจากการใส่สีให้กับตารางยังสามารถใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของตารางเพื่อตกแต่งตารางให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

               การปรับแต่งตารางให้น่าสนใจและสวยงามนั้น สามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการกำหนดลักษณะของเส้นตาราง ซึ่งกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงเส้นของตารางในด้านต่าง  ๆ  เพื่อความเหมาะสมสำหรับการแสดงข้อมูลบางประเภท  การจัดตำแหน่งข้อมูลในตาราง  ช่วยจัดข้อมูลในตารางให้ชิดซ้าย ชิดขวา หรืออยู่กึ่งกลางของช่องตาราง  การนำรูปภาพมาใส่ในเซลล์ของตารางมีรูปแบบคล้ายกับการนำข้อมูลมาใส่ในเซลล์ของตารางทั่วไปเพียงแต่การใช้แท็กในการแสดงรูปภาพ  การกำหนดความกว้างของสดมภ์ เป็นการกำหนดขนาดของสดมภ์ให้มีความกว้างตามที่ต้องการสามารถกำหนดสดมภ์ได้ครั้งละหลายสดมภ์  การแบ่งส่วนของตารางสามารถแบ่งเป็น  3  ส่วน คือ  ส่วนหัวตาราง  ส่วนของข้อมูลในตาราง  ส่วนของสรุปรวมข้อมูลในตาราง