ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

             การสร้างเว็บให้สวยงามนั้นขึ้นอยู่กับการตกแต่งเว็บด้วยกราฟิกโดยการใช้ภาพกราฟิกประเภทต่าง  ๆ  หลายชนิดด้วยกัน  เช่น  ภาพชนิด  JPEG  ชนิด  PNG  และชนิด  GIF  ซึ่งแต่ละภาพแต่ละชนิด  มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับการแสดงภาพ  การปรับขนาดภาพให้เหมาะสม  การจัดการข้อความให้เหมาะกับภาพ  การกำหนดภาพบนพื้นหลังบนเว็บเพจ  การทำเว็บให้สวยงามนิยมใช้ภาพเคลื่อนไหวสร้างสีสันให้กับเว็บไซต์  ไม่ทำให้เว็บน่าเบื่อ ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมไม่มากจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความสับสนในการเข้าชมเว็บได้