ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

              ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น  2  ประเภทหลัก  คือ  ภาพประเภทบิทแมพ  (Bitmap)  จะมีภาพชนิด GIF และ JPG ซึ่งใช้การบีบอัดข้อมูลเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดของไฟล์สึงมีขนาดเล็กกว่าและภาพประเภทเวคเตอร์  (Vactor)  จะเป็นภาพ SWF, AI, PDF, WMF

 

arrow2 ประเภทของภาพกราฟิกในภาษา HTML

             ภาพกราฟิกสามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภทหลัก  คือ  ภาพประเภทบิทแมพ  (Bitmap)  และภาพประเภทเวคเตอร์  (Vactor)  ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะของภาพ ความละเอียด​ และความเหมาะสมในการเลือกใช้งานจะกล่าวถึงลักษณะข้อดี - ข้อเสีย และการพิจารณาเลือกใช้ภาพกราฟิกให้เหมาะสมกับการสร้างเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

           1. รูปภาพประเภทบิทแมพ (Bitmap)

                เป็นภาพซึ่งประกอบขึ้นจากจุดสีขนาดเล็กที่เรียกว่า  พิกเซล  (pixel)  มาเรียงต่อกันในลักษณะของตารางภาพบิทแมพภาพหนึ่ง  ๆ  จะมีพิกเซลอยู่เป็นจำนวนมากโดยแต่ละจุดมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งเมือดูแบบรวม  ๆ  สามารถมองเห็นเป็นภาพที่มีสีสัน และแสงเงาแบบสมจริงเหมือนสิ่งที่เห็นในธรรมชาติ  ภาพประเภทบิทแมพ  (Bitmap)  ได้แก่  GIF, JPG, TIF, BMP  ซึ่งการสร้างเวีบไซต์นิยมใช้ภาพชนิด  GIF  และ  JPG  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                1.1  ภาพชนิด  GIF  เป็นรูปแบบที่คิดค้นโดยบริษัท Compuserve  เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้หลายระบบปฏิบัติการทำให้เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในงานเว็บเพจ แต่ข้อจำกัดของ GIF คือ สามารถใช้สีได้สูงสุดเพียงครั้งละ 256 สีเท่านั้นซึ่งนับว่าน้อยมากสำหรับการสร้างเว็บไซต์​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​จึงไม่เป็นที่นิยมในการนำมาสร้างเว็บในปัจจุบันที่ต้องใช้ภาพกราฟิกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เว็บไซต์น่าสนใจและสวยงามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภาพกราฟิกชนิด GIF ใช้การบีบอัดข้อมูลเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลการบีบอัดข้อมูลในรูปแบบนี้จะมีผลกับกราฟิกที่มีความเสมอกัน เช่น ภาพการ์ตูน หรือโลโก้มีการใช้สีีจำนวนไม่มากในการแสดงผล
                 1.2  ภาพชนิด  JPEG  มีลักษณะเป็นภาพถ่าย  หรือภาพวาด  มีจำนวนสีมาก  ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท  Joint Photographic Experts Group ​​​​​​​​​​​​​ เป็นกราฟิกที่สามารถทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติแตกต่างกันเช่นกัน มีข้อดีคือสามารถแสดงสีได้สูงสุด  16.7  ล้านสี  อย่างไรก็ตามภาพชนิด  JPEG  สูญเสียรายละเอียดจากการบีบอัดข้อมูล  (Compression)  เพื่อลดขนาดของภาพให้มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังมีขนาดน้อยกว่าภาพชนิด  GIF  เนื่องจากความละเอียดที่มากกว่านั่นเองจึงมีอุปสรรคกับขนาดของไฟล์กราฟิกชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้แสดงภาพถ่ายที่ต้องการสีสันและความคมชัดของภาพสูง  ซึ่งรูปภาพชนิด  JPEG, PNG, GIF​​​​​  เป็นการนำชื่อชนิดภาพกราฟิกมาใช้กำหนดนามสกุลของไฟล์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในชนิดภาพกราฟิกแต่ละประเภท  เช่น  ภาพชนิด  JPEG ไฟล์นามสกุลจะเป็น  .jpg,  ภาพชนิด  PNG  ไฟล์นามสกุลจะเป็น  .png,  ภาพชนิด  GIF  ไฟล์นามสกุลจะเป็น  .gif


            2. รูปภาพประเภทเวคเตอร์ (Vactor)

                เป็นภาพประกอบขึ้นจากเส้นส่วนโค้ง และรูปทรงเรขาคณิต  โดยเก็บในรูปของคำสั่งโปรแกรมและค่าตัวเลข  ซึ่งการนำคำสั่งและค่าเหล่านี้มาคำนวณเพื่อสร้างเป็นภาพจริงจะเกิดเมื่อภาพถูกแสดงผล ภาพประเภทเวคเตอร์  (Vactor)  ได้แก่  SWF, AI, PDF WMF  เป็นต้น  แต่ไม่ขอกล่าวถึงเนื่องจากภาพเหล่านี้ต้องผ่านการสร้างด้วยโปรแกรมเฉพาะมีขั้นตอนและวิธีการที่ซับซ้อน  โดยจะขอกล่าวต่อไปในบทอื่น